ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια αποφοιτών ΕΠΑΛ

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

Νομικό Πλαίσιο

- Ν.3748 /2009 (ΦΕΚ 29-Α/19.2.2009),άρθρα 1-10, Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄/19-5-2010)

-Φ.151.22071/Β6 (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), Φ.151/24463/Β6 (ΦΕΚ 422-Β/9.3.2009)

-Φ.151/2996/Β6 (ΦΕΚ 55-Β/25.1.2010) , Φ.151.39470/Β6/9.4.10 (ΦΕΚ 529-Β/27.4.2010), Φ. 151/17193/Β6 (ΦΕΚ 346-Β/4.3.2011), Υπουργικές Αποφάσεις.

- οι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε  πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους σε Τμήματα και σε σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα -δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας- και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑΛ και της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σε εξεταστικά κέντρα ( ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν.

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν:

- Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, πτυχίο ειδικότητας πρώην ημερησίων ΤΕΛ και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων.

- Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) και οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν:

-Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, πτυχίο ειδικότητας πρώην εσπερινών ΤΕΛ και εσπερινών Ναυτικών Λυκείων .

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση αλλά δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο , για να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Επισημαίνεται ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις  έχουν μόνο οι ανωτέρω υποψήφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ υποψηφίων με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ

(ΟΜΑΔΑ Α΄)

Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α. Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων (βλ. Κεφ.3) και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας "Μαθηματικά Ι" και "Νεοελληνική Γλώσσα"και σε δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και τον τομέα αποφοίτησής τους. Τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ, ανάλογα με τον κύκλο, τον τομέα και την ειδικότητα που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν, είναι αυτά που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΚΟΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

2.ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτροτεχνία II

Ηλεκτρικές Μηχανές

4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

5.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

6.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφιστικές Εφαρμογές

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Δομημένος Προγραμματισμός

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας II

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

9.ΥΓΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Στοιχεία Παθολογίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

10.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Φυτική Παραγωγή

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

Διαμόρφωση Τοπίου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

11.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

12.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μηχανές Πλοίου Ι

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄) πάρει μέρος, στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα διαφορετικής ειδικότητας, τομέα και κύκλου ανεξάρτητα από την επιλογή του κατά το έτος αποφοίτησης του. Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ,πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερησίων ΤΕΛ και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων.

β. Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ από το σχολικό έτος 2010-2011 που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εξετάζονται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας "Μαθηματικά Ι" και "Νεοελληνική Γλώσσα".

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τις σχολές ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Τα τμήματα αυτά (σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο του 2012) είναι τα εξής:

- Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μία μόνο από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική

- Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφ. Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο.

Γ) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων (βλ. επισήμανση στο Κεφ.3) και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται στις αντίστοιχες σχολές.Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

Δ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων ΕΠΑΛ Ομάδας Α΄ που διεκδικούν την εισαγωγή τους στις σχολές του πίνακα ΙΙ, ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως:

- για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5

- για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5.

- για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

- για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

- για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2

-για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ο μέσος όρος με συντελεστή 2

Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο ειδικό μάθημα ή στα ειδικά μαθήματα (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο) στο καθένα ξεχωριστά, τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, στο Ελεύθερο Σχέδιο 125, στο Γραμμικό Σχέδιο 135, Αγγλικά 150 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Α) Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:
Μαθηματικά:150 Χ συντελεστή 1,5=225
Νεοελληνική Γλώσσα:120Χ 1,5=180
Μάθημα Ειδικότητας:130 Χ 3,5=455
Μάθημα Ειδικότητας:170 Χ 3,5=595
Συνολικός αριθμός μορίων:225+180+455+595=1455 (με άριστα τα 2000 μόρια)

Β) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:
Αγγλικά:150 Χ 2=300
Συνολικός αριθμός μορίων:1455+300=1755(με άριστα τα 2400 μόρια)

Γ) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:
Ελεύθερο Σχέδιο 125
Γραμμικό Σχέδιο 135
Μέσος όρος Χ 2= 130 Χ 2 =260
Συνολικός αριθμός μορίων:1455+260=1715 (με άριστα τα 2400 μόρια)

Σημειώνεται ότι για τους  υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας με την ίδια βαθμολογία το σύνολο μορίων προκύπτει ως εξής:
Μαθηματικά:150 Χ 1,5=225
Νεοελληνική Γλώσσα:120 Χ1,5=180
Συνολικός αριθμός μορίων:225+180=405(με άριστα τα 600 μόρια)

Για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά μαθήματα το σύνολο μορίων διαμορφώνεται σε 405+300=705 και 405+260=665 αντίστοιχα (με άριστα τα 1000 μόρια)

Ε) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑ­Α Α΄) υποβάλλουν Αίτηση –­ Δήλωση το Φεβρουάριο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

-οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΑ Α΄) στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά

-οι απόφοιτοι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους

-οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΑ Α΄) στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

Στην Αίτηση –Δήλωση οι υποψήφιοι μαθητές δηλώνουν:

α) τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν

β) αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές (υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ)

γ) την ειδικότητα του τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι.

Η Αίτηση – Δήλωση θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο Λύκειο ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα σταλεί σχετική εγκύκλιος.

Κεφάλαιο 3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

A. Σύμφωνα με την με αριθμ. ΕΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΕΚ 3010/τ.Β΄/13-11-2012) κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015», κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες. Συγκεκριμένα:

- Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2013.

- Για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), οι υποψήφιοι ήδη υπηρετούντες Αστυνομικοί θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το αν η Σχολή θα δεχτεί υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.

- Το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και την παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Επομένως, όσοι απέκτησαν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ημερήσιου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ τα έτη 2011 και 2012 θα μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με το ποσοστό θέσεων 10% για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Σχολές και Τμήματα Εισαγωγής Αποφοίτων ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ και ΤΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σχολές

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 • ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
 • ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

2. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σχολές

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

3.ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σχολές:

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 • ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4.ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχολές:

 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

5.ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σχολές:

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
 • ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

6.ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Σχολές:

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σχολές:

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 • ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 • ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8.ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχολές:

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
 • ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σχολές:

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
 • ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
 • ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ
 • ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

10.ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ και ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σχολές:

 • ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Οι απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ όλων των τομέων, πλην του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εισάγονται και στις παρακάτω σχολές:

 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΟΠΛΑ
 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΣΩΜΑΤΑ
 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν)
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
 • ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

 

Υπολογισμός μορίων εισαγωγής ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ μπορούν να διεκδικήσουν εισαγωγή σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν πετύχει σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού. (Δηλαδή τουλάχιστον 1000 μόρια σε μία σχολή όπου το άριστα είναι το 2000, 1200 μόρια σε μία σχολή όπου με ειδικό μάθημα το άριστα διαμορφώνεται στα 2400 μόρια )

Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων.

Για τον υπολογισμό των μορίων ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα:

Μάθημα

Συντελεστής

 

 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Α’ μάθημα ειδικότητας
 Β’ μάθημα ειδικότητας
 Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας
 Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και   

                    Γραμμικό Σχέδιο

1,5
1,5
3,5
3,5
2
2

Για το ειδικά μαθήματα
Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, πρώτα εξάγεται ο μέσος όρος της
βαθμολογίας των δύο μαθημάτων, και ύστερα πολλαπλασιάζεται
με το συντελεστή δύο (2)

Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Συνεπώς πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή και στο τέλος υπολογίζουμε το άθροισμα όλων των αποτελεσμάτων.

Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ ομάδας Α, πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150,στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170,στο Ελεύθερο Σχέδιο 125 , στο Γραμμικό Σχέδιο 135, Αγγλικά 150 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:
 

Μάθημα

Βαθμός

Συντελ

Σύνολο

 

 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Α’ μάθημα ειδικότητας
 Β’ μάθημα ειδικότητας
 Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας
 Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και

                    Γραμμικό Σχέδιο

150
120
130
170
150
130

1,5
1,5
3,5
3,5
2
2

225
180
455
595
300
260

Για το ειδικά μαθήματα
Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο,
πρώτα εξάγεται ο μέσος όρος
(125+135):2=130

Α)Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:

Μάθημα

Βαθμός

Συντελ

Σύνολο

 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Α’ μάθημα ειδικότητας
 Β’ μάθημα ειδικότητας

150
120
130
170

1,5
1,5
3,5
3,5

225
180
455
595

Σύνολο Μορίων

1455

Συνεπώς ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 1455 μόρια με το δυνητικό άριστα να είναι στα 2000 μόρια

Β)Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Μάθημα

Βαθμός

Συντελ

Σύνολο

 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Α’ μάθημα ειδικότητας
 Β’ μάθημα ειδικότητας
 Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας

150
120
130
170
150

1,5
1,5
3,5
3,5
2

225
180
455
595
300

Σύνολο Μορίων

1755

Συνεπώς ο συνολικός αριθμός μορίων ανέρχεται σε 1755 (με δυνητικό άριστα 2400 μόρια)

Γ)Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Μάθημα

Βαθμός

Συντελ

Σύνολο

 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Α’ μάθημα ειδικότητας
 Β’ μάθημα ειδικότητας
  Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

150
120
130
170
130

1,5
1,5
3,5
3,5
2

225
180
455
595
260

Σύνολο Μορίων

1715

Ο συνολικός αριθμός μορίων ανέρχεται σε 1715 με δυνητικό άριστα τα 2400 μόρια

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Α

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας, υπάρχει ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας 1,5

Συνεπώς σε ένα υποθετικό παράδειγμα βαθμολογίας προκύπτει:

 

Μάθημα

Βαθμός

Συντελ

Σύνολο

 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα

150
120

1,5
1,5

225
180

Σύνολο Μορίων

405

Συνεπώς ο υποψήφιος των εσπερινών ΕΠΑΛ ομάδα Α, συγκεντρώνει 405 μόρια με δυνητικό άριστα τα 600 μόρια
Εάν χρειαστεί εξέταση και σε ειδικό μάθημα τότε στη βαθμολογία προστίθονται και τα μόρια από τα ειδικά μαθήματα, όπως και στα ημερήσια ΕΠΑΛ, και οτο δυνητικό άριστα διαμορφώνεται στα 1000 μόρια

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων ΕΠΑΛ (ομάδα Β)

Νομικό Πλαίσιο

 • Νόμος 3748/2009 (ΦΕΚ 29Α΄/19-2-2009), άρθρα 1-10, Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄/19-5-2010)
 • Φ253/27456/Β6(ΦΕΚ 493 Β΄/18-3-2009) και Φ253/13844/Β6(ΦΕΚ 265 Β΄ 13-2-2009), Φ.253/17196/Β6 (ΦΕΚ 346 Β΄ 10-2-2011) Υπουργικές Αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσειςκαι εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για  εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄).

- οι κάτοχοι απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄)  έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄).

Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑΛ και της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα εξετάζονται σε κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους  των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σε εξεταστικά κέντρα (ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν.

Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφοίτων ομάδας Β΄ ΕΠΑ.Λ.

Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα σε πέντε (5) επιστημονικά πεδία, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη νομοθεσία που ισχύει για το Γενικό Λύκειο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλαδικό επίπεδο σε έξι (6) ή επτά (7) μαθήματα, ως ακολούθως:

α) τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β που είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου) και η Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου)

β) ένα (1) μάθημα που επιλέγει ο μαθητής από τα πέντε (5) μαθήματα επιλογής : Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία I (Βιολογία Γενικής Παιδείας ), Βιολογία II (Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Στην περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το 5ο επιστημονικό πεδίο τότε υποχρεωτικά επιλέγει δύο (2) μαθήματα και συγκεκριμένα τα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» και τις «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται πανελλαδικά σε επτά (7) μαθήματα.

γ) δύο (2) μαθήματα ειδικότητας που αντιστοιχούν στον κύκλο, τον τομέα και την ειδικότητα που ακολουθεί στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΚΟΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

2.ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτροτεχνία II

Ηλεκτρικές Μηχανές

4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

5.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

6.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφιστικές Εφαρμογές

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Δομημένος Προγραμματισμός

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας II

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

9.ΥΓΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Στοιχεία Παθολογίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

10.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Φυτική Παραγωγή

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

Διαμόρφωση Τοπίου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

11.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

12.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μηχανές Πλοίου Ι

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄) πάρει μέρος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) μετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξετασθεί σε μαθήματα διαφορετικής ειδικότητας, τομέα και κύκλου από αυτά που εξετάσθηκε κατά την πρώτη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η εξέταση των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων της ομάδας Β και των μαθημάτων επιλογής, των ανωτέρω περιπτώσεων α και β , είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα, δηλαδή στην ίδια εξεταστέα ύλη, και σε κοινά θέματα που ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και διέπεται από τη νομοθεσία των πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας θα διεξάγονται σε Γενικό Λύκειο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Γενικά, οι υποψήφιοι της ομάδας Β’ ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ. μετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τον ίδιο τρόπο και διεκδικούν το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα.

 

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ

Ο υποψήφιος της ομάδας Β΄ στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει την ίδια περίοδο με τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία, με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. Αν το ένα (1) από τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που επιθυμεί να επιλέξει ο υποψήφιος είναι το 5ο, τότε πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής». Τα μόριά του θα υπολογιστούν ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων κατά επιστημονικό πεδίο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Υποψήφιος έχει επιλέξει την ομάδα Β΄ και ως μάθημα επιλογής την Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από τα εξής επιστημονικά πεδία :

- 1ο πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (x0,9) και της Ιστορίας του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (x0,4).

- 2ο πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα Μαθηματικά II (x1,3) και Φυσική II (x0,7).

- 4o πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα Μαθηματικά II (x1,3) και Φυσική II (x0,7).

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει το 3o και το 5o πεδίο, αφού δεν εξετάστηκε πανελλαδικά στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων.

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω και όπως φαίνεται και στον ΠΙΝΑΚΑ II, όλοι οι υποψήφιοι της ομάδας Β΄ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το 2o και 4o επιστημονικό πεδίο, ανεξαρτήτως του μαθήματος επιλογής που εξετάστηκαν πανελλαδικά, αφού για το 2o και 4o πεδίο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά II και η Φυσική II, τα οποία ανήκουν στα τρία υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β΄.

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για το βαθμό πρόσβασης του μαθήματος, τους συντελεστές προφορικού και γραπτού βαθμού, το γενικό βαθμό πρόσβασης και τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων του υποψηφίου  ισχύουν ό,τι και στο Γενικό Λύκειο, δηλαδή :

- προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης του μαθήματος ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται έτσι ώστε να μη διαφέρει περισσότερο από δύο (2) μονάδες από το γραπτό βαθμό.

- γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις

- ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος (ΒΠΜ) συνυπολογίζεται από τον προσαρμοσμένο προφορικό βαθμό και το γραπτό βαθμό και με το μαθηματικό τύπο : (προφορικός βαθμός x0,3) + (γραπτός βαθμός x0,7) και στρογγυλοποιείται με προσέγγιση δεκάτου

- ο γενικός βαθμός πρόσβασης (ΓΒΠ) είναι ο  μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των έξι (6) ή επτά (7) μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά και στρογγυλοποιείται με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων λαμβάνεται υπόψη ο ΓΒΠ x 8 και οι ΒΠΜ των δύο (2) μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο επί τους αντίστοιχους συντελεστές , όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Το άθροισμα των τριών παραπάνω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί εκατό και έτσι προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων που μπορεί να είναι και διαφορετικός ανά πεδίο.

Δ) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που έχουν επιλέξει την ομάδα Β΄ των μαθημάτων και  θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση στο σχολείο τους. Με την Αίτηση – Δήλωση οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) θα δηλώσουν

- ποιο από τα 5 μαθήματα επιλογής θα δώσουν πανελλαδικά

- αν θα εξεταστούν και στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» πανελλαδικά  

- αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)

- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές (για τους υποψηφίους μόνο των ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) ή/και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (για του υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.)

- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

- τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικά .

Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης, όπως και για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου, είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’). Μετά την υποβολή της δεν συμπληρώνεται ούτε τροποποιείται. Η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις διαδικασίες των εξετάσεων και της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η αίτηση –δήλωση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας : www.minedu.gov.gr και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο ΕΠΑΛ ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα ενημερωθείτε με νέα εγκύκλιό μας.

Υποψήφιος που δήλωσε με την Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλε, ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά σε κάποιο μάθημα ή ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο 7ο μάθημα « Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», στην εξέταση του οποίου τελικά δεν προσήλθε, θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0), ο οποίος θα συνυπολογιστεί και στον τελικό ΓΒΠ του υποψηφίου.

Αντίθετα, αν υποψήφιος με την αίτηση – δήλωση δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην εξέταση ειδικού μαθήματος ή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και δεν προσέλθει στις εν λόγω εξετάσεις δεν έχει καμμία βαθμολογική επίπτωση, αλλά αποκλείεται από τις διαδικασίες εισαγωγής σε τμήματα ή σχολές που απαιτούν τέτοιες εξετάσεις (βλέπε παράγραφο Ε).

Ε) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) –
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές) –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)

i) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) Για τις Σχολές ή Τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο υποψήφιος πρέπει να εξεταστεί και να επιτύχει τη βάση στο ειδικό μάθημα ( ή στα ειδικά μαθήματα, αν είναι δύο) για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα (σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο του 2012) είναι :

-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα, «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».

- Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και « ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Παν/μίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, για τα οποία εξετάζεται μία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».

- Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΑ».

-Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας των κατευθύνσεων του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για τα οποία εξετάζονται το ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.

- Ειδίκευσης Μετάφρασης και Διερμηνείας του Τμήματος  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες : «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».

-Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ».

Σημειώνεται ότι η εξέταση των ειδικών μαθημάτων για όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως τύπου Λυκείου ή ομάδας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. είναι ενιαία και διεξάγεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικά για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

ii) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές)

Για τις Σχολές που απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος και να κριθεί ικανός. Σχολές για τις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις είναι οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές (βλ. ΚΕΦ.3) και οι Σχολές Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

iii) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)

Για τα Τμήματα που απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες – αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ), ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος έστω και σε ένα (1) από τα τρία αγωνίσματα για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για τα ΤΕΦΑΑ.

Για όλες τις παραπάνω Σχολές ή τα Τμήματα για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή πρακτικές δοκιμασίες ισχύουν οι ίδιοι συντελεστές, οι ίδιες επιδόσεις, ο ίδιος τρόπος υπολογισμού βαθμών και μορίων, οι ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής  και γενικότερα η ίδια διαδικασία με το Γενικό Λύκειο. Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα :

- Υποψήφιος πέτυχε ΓΒΠ 13 και συγκέντρωσε 13500 μόρια και με τις συγκεκριμένες επιδόσειςσυμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσες Σχολές ή Τμήματα δεν απαιτούν ειδικά μαθήματα ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή  πρακτικές δοκιμασίες.

- ο ίδιος υποψήφιος στην εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών πέτυχε βαθμό 8,5και γι αυτό δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν εξέταση στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών, γιατί στα Αγγλικά δεν πέτυχε τη βαθμολογική βάση.

- επίσης στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ συγκέντρωσε 2000 μόρια από τις επιδόσεις του, επομένως συμμετέχει  στη διαδικασία επιλογής για τα ΤΕΦΑΑ με 13500+2000=15500 μόρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

A. Σύμφωνα με την με αριθμ. ΕΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΕΚ 3010/τ.Β΄/13-11-2012) κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015», κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες. Συγκεκριμένα:

- Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό ελτίο του 2013.

- Για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), οι υποψήφιοι ήδη υπηρετούντες Αστυνομικοί θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το αν η Σχολή θα δεχτεί υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.

- Το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και την παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Επομένως, όσοι απέκτησαν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ημερήσιου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ τα έτη 2011 και 2012 θα μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με το ποσοστό θέσεων 10% για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

 

Σχολές Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ με ειδικό μάθημα (ομάδα Β)

Σε ένα πλήθος σχολών του μηχανογραφικού δελτίου, χρειάζεται ο υποψήφιος να αποδείξει περαιτέρω γνώσεις και ικανότητες από αυτές που εξετάζονται στα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Έτσι είναι δυνατό κάποιος υποψήφιος να εξεταστεί σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ή να εξεταστεί σε αθλητικές δοκιμασίες

Ο βαθμός που προκύπτει από την εξέταση αυτών των μαθημάτων, προστίθεται στο βαθμό που έχει συγκεντρωθεί από τα γραπτά, ώστε να διαμορφώσει το συνολικό αριθμό μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ως ειδικό μάθημα  αναφέρεται η εξέταση σε μάθημα όπως:
α) Ελεύθερο Σχέδιο
β) Γραμμικό σχέδιο
γ) Αρμονία
δ) Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων
ε) Αγγλικά
στ) Γαλλικά
ζ) Γερμανικά
η) Ιταλικά

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Ανάλογα με το ειδικό μάθημα που εξετάζεται, ο υποψήφιος αποκτά το δικαίωμα να διεκδικήσει την εισαγωγή σε ένα πλήθος σχετικών σχολών.

Ειδικό Μάθημα

Σχολή

Ελεύθερο σχέδιο &
Γραμμικό σχέδιο

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Γραφιστικής
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων
Τεχν. Γραφικών Τεχνών
Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
Ανακαίνισης και αποκατάστασης Κτιρίων

Αρμονία &
Έλεγχος ακουστικών
ικανοτήτων

Μουσικών σπουδών
Μουσικής επιστήμης και τέχνης
 

Αγγλικά ή
Γαλλικά ή
Γερμανικά ή
Ιταλικά

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πάντειο - Πειραιάς)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (Μακεδονίας)
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ΤΕΙ Ηπείρου)
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ)
Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ Ρόδου - Αγ.
Νικόλαος Κρήτης)

Αγγλικά

Ναυτιλιακών Σπουδών (Παν/μιο Πειραιά)

Μία ξένη γλώσσα
ανάλογα με τη σχολή

Αγγλικής Φιλολογίας
Γαλλικής Φιλολογίας
Γερμανικής Φιλολογίας
Ιταλικής Φιλολογίας

Δύο από τις:
Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ιόνιο Παν/μιο
Ειδίκευση Μετάφρασης και Διερμηνείας )

Ελεύθερο Σχέδιο

Πλαστικών τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Παν/μιο Ιωαννίνων)

Σημειώνεται ότι η εξέταση των ειδικών μαθημάτων για όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως τύπου Λυκείου ή ομάδας μαθημάτων ΕΠΑΛ είναι ενιαία και διεξάγεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που ορίζονται από το ΥΠΕΠΘ.
Ειδικά για το μάθημα των Αγγλικών, εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών

Επιστημονικά Πεδία και Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων ΕΠΑΛ (ομάδα Β)

 

ΠΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2) ΦΥΣΙΚΗ II

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Χ 0,9)

4) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ( Χ 0,4)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)

2) ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2) ΦΥΣΙΚΗ II

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Χ 0,4)

4) ΒΙΟΛΟΓΙΑ I ( Χ 0,9) ή ΒΙΟΛΟΓΙΑ II ( Χ 1,3)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)

2) ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2) ΦΥΣΙΚΗ II

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Χ 0,7)

5) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Χ 1,3)

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

7) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ