ςΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας (κοινά για όλους διάρκειας 30 διδακτικών ωρών) και τα δύο (2) μάθηματα της ομάδας προσανατολισμού που θα επιλέξουν.

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα:

τα 2 μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που έχουν επιλέξει

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Ιστορία

Βιολογία

Αγγλικά

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μη γραπτώς εξεταζόμενα μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των 2 τετραμήνων.

 

Προϋποθέσεις προαγωγής από την Β΄Λυκείου

Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.