ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου η οποία είναι τάξη γενικής παιδείας,, διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νεά Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

Ιστορία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρια

2

Αγγλικά

3

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

2

2η Ξένη Γλώσσα

2

Πολιτική Παιδεία

2

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Σύνολο

35

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Ιστορία

Φυσική

Χημεία

Αγγλικά

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μη γραπτώς εξεταζόμενα μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των 2 τετραμήνων.

 

Προϋποθέσεις προαγωγής από την Α΄Λυκείου

Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.