ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Βασικοί άξονες του τρόπου λειτουργίας μας

 

Επίλεκτο ανθρώπινο δυναμικό. Το αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό διακρίνεται από υψηλό γνωστικό επίπεδο, μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, μεταδοτικότητα αλλά και από αληθινό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή. Όλοι οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η διδασκαλία γίνεται σε ενιαίο τραπέζι ώστε να αναπτύσσεται η άμιλλα και η συνεργασία όλης της ομάδας και να επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία του καθηγητή με όλους τους μαθητές.

 

Ολιγομελή τμήματα. Μικρές ομάδες εργασίας που δίνουν την δυνατότητα στον καθηγητή να επικεντρώνει την προσοχή του σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας δημιουργεί μια εξαιρετική δυναμική.

 

Ομοιογενή τμήματα. Οι ομάδες εργασίας χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια. Με τον τρόπο αυτό ο καθηγητής προσαρμόζει το μάθημα, με τρόπο που καλύπτει τις ελλείψεις και τις απαιτήσεις των μαθητών της εκάστοτε ομάδας.

 

Εξατομικευμένη εκπαίδευση. Στο APTIO δεν υπάρχει κλίμα ανωνυμίας και απρόσωπο περιβάλλον. Κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστό άτομο, με τις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες, και έχει την ουσιαστική και εξατομικευμένη υποστήριξη που χρειάζεται σε όλους τους τομείς. Οι καθηγητές του είναι πάντα δίπλα του για να τον στηρίξουν (εκπαιδευτικά και ψυχολογικά), ενώ στις ολιγομελείς ομάδες εργασίας καλλιεργείται θετικό κλίμα, όραμα για επιτυχία και δημιουργείται δυναμική προόδου.

 

Για κάθε μάθημα δίνονται δωρεάν βιβλία (εκδ.ΑΡΤΙΟ) και φύλλα εργασίας απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθήματος και των εξετάσεων.  Όλες οι σημειώσεις είναι αποτέλεσμα πολύχρονης εμπειρίας με στόχο να βοηθήσουν το μαθητή να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις εξετάσεις, χωρίς όμως να τον «φορτώσουν» με τεράστιο και άχρηστο όγκο δουλειάς.

Οι σημειώσεις αυτές δεν αναπαράγουν το σχολικό βιβλίο, αλλά:

περιέχουν οργανωμένα τα βασικά σημεία του μαθήματος

επισημαίνουν τα σημαντικά σημεία και τυχόν “παγίδες”

δίνουν έμφαση στα σημεία “κλειδιά” για την εμπέδωση της ύλης

όταν το μάθημα προσφέρεται (Μαθηματικά, Φυσική κ.λ.π.) περιέχουν κατηγοριοποίηση των ασκήσεων, αναλυτικά γραμμένη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και λυμένα παραδείγματα

βοηθούν το μαθητή να κατανοήσει σε βάθος την ύλη του μαθήματος και να τη μετατρέψει σε δική του γνώση.

 

Οργανωμένα διαγωνίσματα, κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα προσομοίωσης με αποτέλεσμα ο μαθητής να εκπαιδεύεται στην αντιμετώπιση γραπτών δοκιμασιών και να εξασκείται στην αντιμετώπιση της πίεσης και του άγχους των εξετάσεων. Παράλληλα εξασφαλίζουμε τεκμηριωμένη, συνεχή και αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μας ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε έγκαιρα οποιαδήποτε κάμψη της απόδοσής τους και να επεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να επιτύχουμε τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

 

Βοηθάμε τους μαθητές μας σε θέματα οργάνωσης του χρόνου και του διαβάσματός τους με στόχο το ποιοτικό και αποδοτικό διάβασμα.

 

Παρέχουμε συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Συνεχής και στενή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς. Επιδιώκουμε σχέση συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης με τους γονείς (τακτικές συγκεντρώσεις γονέων, προκαθορισμένες εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους διδάσκοντες) ώστε να διασφαλίσουμε όλες τις προϋποθέσεις για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης κάθε μαθητή.