ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Για κάθε μάθημα δίνονται δωρεάν βιβλία (εκδ.ΑΡΤΙΟ), πλήρη πακέτα σημειώσεων και φύλλα εργασίας απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθήματος και των εξετάσεων.  Όλες οι σημειώσεις είναι αποτέλεσμα πολύχρονης εμπειρίας με στόχο να βοηθήσουν το μαθητή να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις εξετάσεις, χωρίς όμως να τον «φορτώσουν» με τεράστιο και άχρηστο όγκο δουλειάς.

Οι σημειώσεις αυτές δεν αναπαράγουν το σχολικό βιβλίο, αλλά:

περιέχουν οργανωμένα τα βασικά σημεία του μαθήματος

επισημαίνουν τα σημαντικά σημεία και τυχόν “παγίδες”

δίνουν έμφαση στα σημεία “κλειδιά” για την εμπέδωση της ύλης

όταν το μάθημα προσφέρεται (Μαθηματικά, Φυσική κ.λ.π.) περιέχουν κατηγοριοποίηση των ασκήσεων, αναλυτικά γραμμένη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και λυμένα παραδείγματα

βοηθούν το μαθητή να κατανοήσει σε βάθος την ύλη του μαθήματος και να τη μετατρέψει σε δική του γνώση.