ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Το εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό  πεδίο:  Επιστήμες  Οικονομίας  και Πληροφορικής

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

     

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ - Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία υπολογίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκε σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται. Ακολουθούν οι συντελεστές βαρύτητας ανά πεδίο (με links για κάθε σχολή):

 

(1ο ΠΕΔΙΟ) Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

(2ο ΠΕΔΙΟ) Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

(3ο ΠΕΔΙΟ) Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών Υγείας

(4ο ΠΕΔΙΟ) Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ